SPM102 Idrettens lederskap (10 sp) 

(Leadership in Sport )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM102
Emnenavn
Idrettens lederskap
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst/vår
Undervisning
Nettbasert
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Annika Bodemar

Kort om emnet

Hovedmålet med emnet er at studenten skal få kunnskap om idrettens lederskap på ulike nivåer. Ledere kan være ansatte, tillitsvalgte og trenere. Emnet består av seks nettbaserte moduler: Ledelse (der styrets rolle vektlegges), strategisk og operativ ledelse, styresett, risikoledelse, ledelse basert på verdier, og lederrollen i krevende tider.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for hva som ligger i begrepene ledelse og lederskap
  • forklare hva strategisk og operativ ledelse i idretten innebærer
  • gjøre rede for hva som ligger i begrepet styresett, og grunnen til at internasjonal idrett har slitt med dårlig styresett
  • beskrive ulike risikoelementer i en idrettsorganisasjon og arrangement, og legge strategier for å unngå disse
  • gjøre rede for hvordan en idrettsorganisasjon kan ledes gjennom verdier
  • gjøre rede for ulike ledelsesutfordringer i krevende situasjoner, som ved utbrudd av koronapandemien og når organisasjonsledd får vanskelige saker som mobbing og trakassering.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer og oppspill til refleksjon.

Arbeidskrav

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres. Canvas foretar en automatisk sjekk.
Ved avslutningen av hver modul leveres et refleksjonsnotat på oppgitt tema (500 ord).

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering/eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen. Gradert karakter, A-F.

  • Tre uker
  • Består av inntil fire oppgaver. Totalt 4500 ord. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Hanstad, D. V. (2019). Organisasjon og lederskap i idretten. Fagbokforlaget.
Kapittel 7-12 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Martinsen, Ø. (2019). Perspektiver på ledelse (5. utg.). Gyldendal.
Kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM – som du finner i Canvas:
Bodemar, A. (Red.). (2022). SPM102: Idrettens lederskap: Høsten 2022 [Digitalt kompendium]. 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Fasting, K. & Sand, T. S. (2014). Forebygging av seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett. I G.v.d. Lippe & H. K. Hognestad (Red.), Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv (s. 253-269). Novus.

Gammelsæter, H. (2016). Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Capellen Damm Akademisk. 
* Side 234-259,

Gjerde, S. (2022). Ledere og ledelse i utvikling: Refleksjon for problemløsning, innsikt og nytenkning. Fagbokforlaget.
* Side 77-91.

Innbjør, H. & Kleiveland, J. (2007). Operativt lederskap. Fagbokforlaget
* Side 21-37 og 70-111.

Knudsen, H. & Flåten, B-T. (2015). Strategisk ledelse. Cappelen Damm Akademisk.
* Side 23-32, 199-227 og 475-499.

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Steen-Johnsen, K. & Hanstad, D. V. (2008). Change and power in complex democratic organizations: The case of Norwegian Elite Sports. European Sport Management Quarterly, 8(2), 123-143. https://doi.org/10.1080/16184740802024393
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne den elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

2 NETTDOKUMENTER:
Geeraert, A. (2018, November). Sports governance observer 2018: An assessment of good governance in five international sports federations. Aarhus. https://playthegame.org/knowledge-bank/downloads/sports-governance-observer-2018/205c4aa7-4036-4fe1-b570-a99601700e5d
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Geeraert, A. (Red.). (2018, November). National Sports Governance Observer: Final report. Aarhus. https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/181113_National_sports_governance_observer_final_report_2018.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

Lenker er plassert i e-læringen