IDR111 Ballspill 1 (5 sp) 

(Ball sports 1 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR111
Emnenavn
Ballspill 1
Studiepoeng
5 sp
Semester
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Jacob Wienecke

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til praktisk-metodiske perspektiver på ferdighetsutvikling i ballspill, deriblant ikke-lineær pedagogikk, med vekt på integrasjon av kunnskap på tvers av ulike fagdisipliner. Emnet skal gi grunnleggende ferdighetsutvikling, og kunnskap innenfor utvalgte ballspill for å få praktisk forståelse for innlæring og utvikling av ferdigheter samt innsikt i idrettens egenart.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • oppnå egenferdigheter innenfor hvert ballspill
  • reflektere over egen og andres praksis samt kunne anvende ballspillenes terminologi
  • anvende grunnleggende praktisk-metodiske prinsipper for praktisk ferdighetsutvikling og ikke-lineær pedagogikk i ballspill
  • identifisere og gjøre rede for sentrale betingelser som påvirker ferdighetslæring og prestasjon i idretten
  • identifisere og gjøre rede for koblinger mellom persepsjon og handling med utgangspunkt i idrettens egenart, spillets faser og dynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på en kombinasjon av lærerstyrt praksisundervisning, gruppe- og individuelt arbeid. Den studerende må forvente teoretiske og praktiske hjemmeoppgaver samt egentrening.

Arbeidskrav

80% obligatorisk oppmøte for hvert ballspill med fysisk aktiv deltagelse.

Arbeidskravet skal registreres som godkjent før vurdering av mappe.

Vurdering/eksamen

Mappeevaluering. Bestått/ ikke bestått.

  • inneholder flere praktisk-teoretiske oppgaver (inkl. videoopgaver av egenferdigheter).

Kjernelitteratur

BALLSPILL:
1 BOK:
Wienecke, J. & Damsgaard, L. (2020). Boldspilsundervisning i teori og praksis. Forlaget Hetland.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
 
FOTBALL:
UTDRAG FRA 2 BØKER:
Bergo, A., Johansen, P. A., Larsen, Ø. & Morisbak, A. (2002). Ferdighetsutvikling i fotball: Handlingsvalg og handling. Akilles.
Kap. 1 og 2 (s. 13-118) skal leses:
* Disse sidene finner du som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 03.06.22. / AGG - Bibl.)

Norges Fotballforbund (2011). Flest mulig, lengst mulig, best mulig: Den store barne- og ungdomsfotballboka. Akilles.
Kap. 3, 4 og 5 (s. 93-152) skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

VOLLEYBALL:
1 KAPITTEL:
Fosnæs, O. (u.å.). Ballspillboka. 
* Side 106-133.
Denne PDF-en ligger i Canvas
(Boka er ikke utgitt enda).

NETTSPILL:
Kommer senere