SPM106 Arrangementsledelse (10 sp) 

(Event Management )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM106
Emnenavn
Arrangementsledelse
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisning
Nettbasert
Ekvivalent med
SPM325 Event Management 10 ECTS
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Dag Vidar Hanstad

Kort om emnet

Hovedmålet med det nettbaserte emnet er at studenten skal få kunnskap om idrettsarrangement. Denne kunnskapen skal studenten kunne bruke uavhengig av hvilken rolle de har eller vil få i forbindelse med arrangement, alt fra øverste leder til en frivillig uten lederoppgaver.

Emnet vil gjennomgå alle faser i et arrangement.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for ulike typer idrettsarrangement, fra de små og lokale til globale mega events
  • beskrive søkeprosesser, planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangement
  • gjøre rede for de frivilliges involvering og betydning for idrettsarrangement
  • forklare hvordan man etablerer en organisasjonskomité og skaper en organisasjonsstruktur
  • forklare betydningen av risikoledelse strategier for å implementere risikostyring
  • forklare positiv og negativ arv (legacy) etter idrettsarrangement

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning fordelt på seks moduler. Modulene består av tekst og filmer som også inkluderer quiz og oppspill til refleksjon.

Selv om dette er et emne som foregår hundre prosent på nett oppfordres studentene til å opprette kollokviegrupper.

Arbeidskrav

Alle sider i hver enkelt modul må gjennomføres. Canvas foretar en automatisk sjekk.
Ved avslutningen av hver modul leverer studenten et refleksjonsnotat på oppgitt tema, 500 ord.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere den avsluttende prosjektoppgaven.

Vurdering/eksamen

Innlevering av en prosjektoppgave. Gradert karakter A-F.

Oppgaveteksten deles ut ved studieemnets start. Prosjektoppgaven bygger på de seks godkjente  arbeidskravene, og skal suppleres med en avsluttende drøfting på 2500 ord. Det er den avsluttende drøftingen som vurderes med karakter. 

Prosjektoppgaven kan leveres når som helst etter at alle arbeidskrav er godkjent, men ingen oppgaver sensureres før en oppgitt felles frist mot slutten av semstret.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.