IDR109 Treningslære (10 sp) 

(Exercise Science )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR109
Emnenavn
Treningslære
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Ekvivalent med
LKI125 Treningslære i skolen 10sp
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Thomas Losnegard

Kort om emnet

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale treningsprinsipper og treningsmetoder innenfor styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, kondisjon og utholdenhetstrening. Studentene skal forstå hvordan trening påvirker prestasjon og helse samt hvordan effekter av trening kan måles. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • forklare treningsprinsippene belastning, tilpasning, variasjon, spesifisitet, progresjon, helhetlig stimulering og individuell tilpasning og kontroll.
 • forklare faktorer som bestemmer koordinasjon, styrke, spenst, hurtighet, kondisjon og utholdenhet.
 • planlegge, gjennomføre, evaluere og formidle trening og testing for koordinasjon, styrke, spenst, hurtighet, kondisjon og utholdenhet
 • identifisere helseeffekter av fysisk aktivitet og trening.
 • angi sentrale prinsipper og metoder for mental trening.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er delt i 50% teoretisk undervisning og 50% praktisk aktivitet som klassedelt undervisning. Teoretiske og praktiske læringsaktiviteter fremgår i Canvas med forberedende spørsmål før forelesning (Quiz), drøftingsoppgaver etter undervisning, praktiske oppgaver samt digitale læringsformer som animasjoner/video.

Arbeidskrav

80% oppmøte i de praktiske timene. Oppmøtekravet må være godkjent for å kunne ta skriftlig eksamen.

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering: Gradert karakter. Teller 40% av emnekarakter. Mappen består av:
  • Forberedende spørsmål til undervisning (quiz). Det gis 2 poeng for hver riktig quiz leverrt til frist (maks 30 poeng).
  • Fem oppgaver knyttet til praktisk aktivitet. Det gis 14 poeng for hver bestått oppgave levert til frist (maks 70 poeng).
 • 2 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter. Teller 60% av emnekarakter. Ingen hjelpemidler.

Begge deler må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Hallén, J. & Ronglan, L. T. (2022). Treningslære for idrettene (2. utg.). Akilles.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas:
Losnegard, T. J. (Red.). (2022). IDR109: Treningslære: Våren 2023 [Digitalt kompendium]. 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, etter APA 7. utg.:
Enoksen, E. (2015). Hurtighet og hurtighetstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 443-458). Gyldendal.

Enoksen, E. (2015). Spenst og spensttrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 425-441). Gyldendal.

Eriksrud, O. & Nilsson, J. (2015). Bevegelighet og bevegelighetstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 461-471). Gyldendal.

Giske, R. (2015). Teknikk og teknikktrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 508-522). Gyldendal.

Pensgaard, A. M. (2015). Mental trening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 523-530). Gyldendal


Raastad, T., Nilsson, J., Enoksen, E. & Gjerset, A. (2015). Muskelstyrke og muskeltrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg., s. 369-412). Gyldendal.

Kroppsbilde, spiseforstyrrelser og trening:
Kvalem, I. L. (2007). Ungdom og kroppsbilde. I I. L. Kvalem & L. Wichstrøm (Red.), Ung i Norge: Psykososiale utfordringer (s. 33-50). Cappelen akademisk.

FYSISK AKTIVITET OG HELSE:
UTDRAG FRA 1 BOK
:

Torstveit, M. K, Lohne-Seiler, H., Berntsen, S. & Anderssen, S. A. (Red.). (2018). Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm.
Side 55-75 og 92-103 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her:
 ORIA

KROPPSBILDE, SPISEFORTYRRELSER OG TRENING
:

1 NETTSIDE:
Bratland-Sanda, S. (u.å.). Spiseforstyrrelser i treningsbransjen: En veileder fra ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser og Virke trening (2. utg.). Virke. https://www.virke.no/globalassets/bransje/gamle-bransjedokumenter/spiseforstyrrelser-i-treningssenterbransjen--en-veileder-fra-ros-og-virke-trening.pdf
Side 13-35 og 40-41 skal leses:
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Pluss:
1 KAPITTEL av Kvalem som ligger i det Digitale kompendiet i Canvas

NB! I tillegg vil forelesningsnotater og handouts være pensum.