IDR114 Individuelle idretter 2 (5 sp) 

(Individual sports 2 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR114
Emnenavn
Individuelle idretter 2
Studiepoeng
5 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Per Haugen

Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om et utvalg individuelle idretter slik at studentene utvikler en helhetlig kompetanse med sikte på å lede lærings- og utviklingsprosesser hos andre. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • beskrive og forstå sentrale begreper knyttet til idrettene det undervises i.
  • analysere egne ferdigheter og bevegelser og vise evne til øving med sikte på egen ferdighetsutvikling
  • et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres ferdigheter i idretten.
  • gjøre rede for mangfolds-utfordringer i norsk idrett
  • reflektere rundt hvorfor mangfold i idretten er viktig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kull og i klasser, egenstudier og gruppearbeid. Hoveddelen av emnet vil bestå av praktisk arbeid med ulike idrettsaktiviteter.

Arbeidskrav

  • 80% oppmøte på hvert delemne.
  • 100% oppmøte i Ridderuka på Beitostølen inkl. undervisning i forkant.

Arbeidskravet må være godkjent før mappen vurderes.

Vurdering/eksamen

  • Mappe. Bestått/ ikke bestått.
  • Grunnkurs i hjerte-lungeredning (HLR). Bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

ALPINT:
1 INTERNT KOMPENDIUM:
Haugen, P. (Red). (2020). IDR114: Alpint: Våren 2022 [Internt kompendium]. 
* Denne deles ut.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Innholdet (referanselista) til det Interne kompendiet, alfabetisk i APA 7. utg.:
Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 30-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 28-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 05, 31-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 06, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 07, 32-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 08, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 01, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 32-37.

1 VIDEO:
Mono Media. (2015, 21. januar). Prepparering av alpinski: Klargjøring av nye ski [Video]. Dartfish. https://www.dartfish.tv/Player?CR=p96974c207333m2357197
* Du finner videoen her: Klikk på denne lenken.
_____________________________________________________________________________________________________________

LANGRENN:
1  INTERNT SKRIV:
Losnegard. T. (2015). Ut på langrenn. Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

1 VIDEO:
Swix School. (u.å.). Langrenn [Video]. Swixsport. http://www.swixschool.com/
* Videoene finner du her: Klikk på denne lenken.
_____________________________________________________________________________________________________________SKILEIK:
1 INTERNT DIGITALT KOMPENDIUM:
Losnegard, T. & Lund-Hansen, M. (2019). Skileik [Digitalt kompendium]. Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
_____________________________________________________________________________________________________________

SVØMMING OG LIVREDNING:
1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Olstad, B. H. (Red.). (2022). IDR114: Svømming og livredning: Våren 2023 [Digitalt kompendium].
** Denne PDF-en finnes Canvas.

Innholdet (referanselista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Kjendlie, P.-L. (2012). Svømming og livredning. I E. Enoksen, A. O. Brunes & S.-H. Sletten (Red.), Aktivitetslære (3. utg., s. 190-215). Gyldendal Undervisning.

Madsen, Ø. & De Faveri, T. (2006). Svømmetrening. Bodoni.
* Side 27-28 og 38-56

Madsen, Ø. & Irgens, P. (2013). Slik lærer du å svømme. Bodoni.
* Side 9-25.

2 OFFENTLIGE PUBLIKASJONER:
Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til barn (HLR). https://nrr.org/images/2022/basal-HLR_barn.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Norsk Resuscitasjonsråd. (2021). Hjerte-lungeredning til voksne (HLR). https://nrr.org/images/2022/HLR-med_hjertestarter.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
_____________________________________________________________________________________________________________

RIDDERRUKA:
1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT
:
Goodwin, D. L. (2008). Self-regulated dependency: Ethical reflections on interdependence and help in adapted physical activity. Sport, Ethics and Philosophy, 2(2), 172-184. 
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! Husk å være pålogget VPN-klienten om du ikke er på skolen for å åpne artikkelen: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

STØTTELITTERATUR til svømming og livredning:
1 DVD:
Nesheim, R. & Nettum, L. (2006). Livredning i skole og fritid [DVD]. Norges idrettshøgskole.
* DVD-en finner du til lån i biblioteket her: ORIA 

UTDRAG FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Madsen, Ø. & Blixt, T. (2008). Svømmeaktiviteter for viderekommende. Bodoni. 
Side 263-293. 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 09.11.22/AGG - Bibl.)

1
NETTSIDE: 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. (2017). Svømmedyktig. http://www.svommedyktig.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.