FIT884/FIT885/FIT886 Kostholdsveiledning (5 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
FIT884/FIT885/FIT886
Emnenavn
Kostholdsveiledning
Studiepoeng
5 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Linn Christin Risvang

Kort om emnet

Emnet inneholder en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap som er nyttig for å kunne gi enkle kostholdsråd for friske, voksne mennesker, inkl. ulike målemetoder for kroppssammensetning, innsikt i fremgangsmåte ved kostholdsveiledning og –oppfølging, samt vektregulering og idrettsernæring. 
Videre gis det en kort innføring i fysiologiske utfordringer som fører til de mest vanlige livsstilslidelser, og en presentasjon av sentrale kostholdsanbefalinger for å forebygge disse. Det gis også en innføring i hvordan lese og forstå informasjon som gis på matvare-emballasje.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • gi enkle, faglig begrunnede råd om kosthold og ernæring til kunder,
 • forstå kostholdets betydning for forebygging av de mest sentrale livsstilssykdommer,
 • gi råd om væskeinntak og kosthold i forbindelse med utholdenhets- og styrketrening, samt kjenne til hvordan ernæring kan fremme prestasjon ved styrke-  og utholdenhetstrening,
 • gi kostholdsanbefalinger for både vektreduksjon og vektøkning,
 • gjøre en ernærings- og helserelatert vurdering av emballerte matvarer,
 • vurdere trenddietter
 • redegjøre for spiseforstyrrelser og symptomer for misbruk av trening.
 • evaluere kroppssammensetning og vite hvordan fysiske kroppsmål kan brukes til å evaluere og monitorere helseprofil hos kunden

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteter består av:

 • E-læring: Nettbaserte forelesninger/filmer, oppgaver/tester/diskusjoner knyttet til undervisning og kjernelitteratur.
 • Egenstudier/fordypning i kjernelitteratur.
 • Praksisnær undervisning med gruppearbeid og caser.

Det forventes at studentene følger progresjonen i egenstudiene og stiller forberedt til alle undervisningssamlinger.

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering (digitale tester, innleveringer). Det gis to muligheter for å korrigere mappen før endelig vurdering. Mappen må være bestått før eksamen kan avlegges.
 • Kostholdsveiledning: Hjemmeeksamen. Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Pedersen, J. I., Hjartåker, A., Anderssen, S. A. & Müller, H. (2017). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Gyldendal.
Dette skal leses:
Kap. 5: vektreduksjon, s.82-83
Kap. 11.1.9: Osteoporotiske benbrudd og kalsiuminntak
Kap. 13: Utviklingen av folkehelsen i Norge, s.331, Kostholdsrelaterte sykdommer, s.334hjerte- og karsykdommer, s.335-354, diabetes, s.363-364 og kreft, s.367-371.
Kap.15: Spiseforstyrrelser, s.405-407:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

UTDRAG FRA 2 ELEKTRONISK BØKER:
Helsedirektoratet. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer: Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. https://fido.nrk.no/5070725ea6c90cbb7d02b12dd53955b754904a13a5ba80e83464533b457f8e0f/Kosthold.pdf
Dette skal leses:
"Oppsummering av kostholdsrådene". s.7-8
"Helsetilstanden i Norge". s.246-252
"Kosthold og forebygging av hjerte og karsykdommer". s.254-262
"Kosthold og forebygging av kreft". s.264-268
"Kosthold og forebygging av diabetes-2". s.270-272
"Kosthold og forebygging av osteoporose". s.282-284
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Helsedirektoratet. (2016, september). Kostholdshåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken
Denne siden skal leses:
"Kostveiledning". s.23
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTSIDE
:

International Olympic Committee. (2012). Nutrition for athletes: A practical guide to eat for health and performance: Prepared by the Nutrition Working Group of the International Olympic Committee: Based on an International Consensus Conference held at the IOC in Lausanne in October 2010: Revised and updated in April 2012 by Professor Ron Maughan and Professor Louise Bu. https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-Scientific-Commission/EN-Nutrition-Booklet.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

5 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Bajerska, J., Chmurzynska, A., Muzsik-Kazimierska, Madry, E., Pieta, B, Sobkowski, S., & Walkowiak, J. (2020). Determinats favoring weight regain after weight-loss therapy among postmenopausal women. Scientific Reports, 10(17713). https://doi.org/10.1038/s41598-020-74302-7
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Blomain, E. S., Dirhan, D. A, Valentino, M. A., Kim, G. W. & Walsman, S. A. (2013). Mechanisms of weight regain following weight loss. International Scholarly Research Notices Obesity, 2013, 210524. https://doi.org/10.1155/2013/210524
* Artikklene finne online: Klikk på denne lenken.

Fildes, A., Charlton, J., Rudisill, C., Littlejohns, P., Prevost, A. T. & Gulliford, M. C. (2015). Probability of an obese person attaining normal body weight: Cohort study using electronic health records. American Journal of Public Health, 105(9), e54-59. https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302773
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jabbour, J., Rihawi, Y., Kharnis, A. M., Ghamlouche, L., Tabban, B., Safadi, G., Hammad,, N., Hadla, R., Zeidan, M., Andari, D., Azar, R. N., Nasser, N., & Chakhtoura, M. (2022). Long term weight loss diets and obesity indices: Results of a network meta-analysis. Frontiers in Nutrition, 9(821096). https://doi.org/10.3389/fnut.2022.821096
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Naude, C. E., Brand, A., Schoonees, A., Nguyen, K. A., Chaplin, M., & Volmink, J. (2022). Low-carbohydrate versus balanced-carbohydrate diets for reducing weight and cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd013334.pub2
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

4 NETTPORTALER:
* Idrettsernæring: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/page1016.html
* Norsk tidsskrift for ernæring: http://www.ntfe.no
* Opplysningskontoret for Meieriprodukter: http://www.melk.no/
* Sunn idrett: http://www.sunnidrett.no