THP303 Trening og kreft (10 sp) 

(Exercise oncology )

Fakta om emnet

Emnekode
THP303
Emnenavn
Trening og kreft
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Tormod S. Nilsen
Forkrav
2BATHP
Praksis
Planlegge og gjennomføre trening med kreftoverlevere, samt observasjonspraksis i Pusterommene på sykehus i og rundt Oslo. Begge deler er avhengig av smittesituasjonen.

Kort om emnet

Kreftbehandling har i mange tilfeller bivirkninger som blant annet kan påvirke pasienten sin fysiske og mentale helse, og mange pasienter utvikler seneffekter av behandlingen senere i livet. Rett tilrettelagt trening kan bidra til å motvirke flere at de negative følgene av kreftbehandling. Emnet er utviklet for å øke kompetansen om trening under- og etter kreftbehandling, og godkjent emne kvalifiserer til sertifisering som ”AKTIVinstruktør” gjennom stiftelsen Aktiv mot kreft. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

 • kjenne til vanlige behandlingsformer ved kreftsykdom, herunder kirurgi, strålebehandling og ulike medisinske behandlingsformer, samt vanlige akutte bivirkninger og seneffekter ved disse.
 • kunne bruke treningslæren i en kreftspesifikk setting, og kunne tilpasse trening til individuelle hensyn både i gruppetrening og ved individuell oppfølging av personer som har hatt kreft.
 • kjenne til kontraindikasjoner for trening ved kreftbehandling, samt kjenne til tegn og symptomer på vanlige seneffekter som krever kontroll av helsepersonell.
 • kunne sette seg inn i behandlingshistorikken til personer som står på ulike former for kreftbehandling eller som har gjennomgått behandling for kreft.
 • kunne planlegge og gjennomføre trening i grupper eller som individuell oppfølging for personer som har eller har hatt kreft, og ta høyde for spesielle hensyn.
 • ha bred, forskningsbasert kunnskap om trening og kunne tilpasse dette til personer som har eller har hatt kreft.
 • kjenne til gode kilder til kunnskap om kreftbehandling for å holde seg oppdatert på nye behandlingsformer

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av tradisjonelle forelesninger, digital undervisning i Canvas, samt studentstyrte timer. Forelesere fra (hovedsakelig) OUS og NIH vil forelese om henholdsvis kreftlære, behandling, samt ulike akutte bivirkninger og seneffekter av kreftbehandling, og treningslære tilpasset kreftbehandling og trening av ulike grupper av kreftpasienter.

I Canvas vil studentene finne alle forelesningspresentasjoner i etterkant av forelesningene, filmede foredrag og flervalgsoppgaver til øving. I studentstyrte timer skal studentene forberede og presentere løsninger på caseoppgaver gruppevis. Først i klasserom og senere i treningssal hvor personer som har hatt kreft bidrar som deltakere eller med innspill til oppleggene.

I tillegg skal studentene ha observasjonspraksis ved ulike treningstilbud for kreftpasienter. Pusterommene ved Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus, samt Kreftrehabiliteringssenteret på Aker (OUS) er aktuelle praksisplasser.

Det tas forbehold om at smittesituasjonen knyttet til COVID-19 tillater at vi kan gjennomføre trening med overlevere og observasjonspraksis i sykehusene. 

Arbeidskrav

 • Det kreves 80% deltakelse på praktisk undervisning (studentstyrte timer).  Godkjent/ikke godkjent.
 • Praksisrapport fra observasjonspraksis. Godkjent/ikke godkjent (gitt at praksis kan gjennomføres). 

Arbeidskravet må være godkjent før muntlig eksamen.

Vurdering/eksamen

Eksamen i emnet er to-delt. Samlet gradert karakter, A-F.

 • Én-ukes hjemmeeksamen med utarbeidelse av treningsplaner og redegjørelse for disse basert på en utlevert caseoppgave.
 • Muntlig eksamen med utgangspunkt i den innleverte besvarelsen på hjemmeeksamen på ca 30 minutter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

5 ELEKTRONISKE ARTIKLER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Campbell, K. L., Winters-Stone, K. M., Wiskemann, J., May, A. M., Schwartz, A. L., Courneya, K. S., Zucker, D. S., Matthews, C. E., Ligibel, J. A., Gerber, L. H., Morris, S. G., Patel, A. V., Hue, T. F., Perna, F. M. & Schmitz, K. H. (2019). Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus Statement from International Multidisciplinary Roundtable. Medicine and Science in Sports and Exercise, 51(11), 2375-2390. http://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002116
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Rock, C. L., Doyle, C., Demark-Wahnefried, W., Meyerhardt, J., Courneya, K. S., Schwartz, A. L., Bandera, E. V., Hamilton, K. K., Grant, B., McCullough, M., Byers, T. & Gansler, T. (2012). Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA, 62(4), 243-274. https://doi.org/10.3322/caac.21142
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Sasso, J. P., Eves, N. D., Christensen, J. F., Koelwyn, G. J., Scott, J., & Jones, L. W. (2015). A framework for prescription in exercise-oncology research. Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, 6(2), 115-124. https://doi.org/0.1002/jcsm.12042.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Scott, J. M., Zabor, E. Z., Schwitzer, Koelwyn, G. J., Adams, S. C., Nilsen, T. S., Moskowitz, C. S., Matsoukas, K., Iyengar, N. M., Dang, C. T. & Jones, L. W. (2018). Efficacy of exercise therapy on cardiorespiratory fitness in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Oncology, 36(22), 2297-2305. https://doi.org/10.1200/JCO.2017.77.5809
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Strasser, B., Steindorf, K., Wiskemann, J. & Ulrich, C. M. (2013). Impact of resistance training in cancer survivors: A meta-analysis. Medicine and Science in Sports and Exercise45(11), 2080-2090.
* Artikkelen finner du online her: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Kiserud, C. E., Dahl, A. A. & Fosså, S. D. (Red.). (2019). Kreftoverlevere: Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv (3. utg.). Gyldendal akademiske.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK:
Schlichting, E. & Wist, R. (Red.). (2018). Kreftsykdommer: En basisbok for helsepersonell (5. utg.). Gyldendal akademiske.
Side  33-56, 88-107 og 130-144 anbefales lest:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Christensen, J. F., Simonsen, C. & Hojman, P. (2018). Exercise training in cancer control and treatment. Comprehensive Physiology, 9(1), 165-205. https://doi.org/doi: 10.1002/cphy.c180016
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)