MA432 Spesialisering (10 sp) 

(Specialization )

Fakta om emnet

Emnekode
MA432
Emnenavn
Spesialisering
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Kirsti Pedersen Gurholt

Kort om emnet

Emnet forbereder studentene for selvstendig og vitenskapelig arbeid med problemer og oppgaver innenfor en av fagspesialiseringene kroppsøving, friluftsliv, fritid, funksjonshemming og annerledeshet (FAF). I møtet med teori og forskningslitteratur arbeider studentene med å skrive seg inn i sine interesseområder.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studentene kan gjøre rede for og diskutere sentrale forhold i spesialiseringen i et historisk og kulturelt perspektiv, og i lys av spesialiseringens verdier, diskurser og kontekster.

Ferdighet

  • Studentene kan identifisere og drøfte sentrale problemstillinger, begrep og teorier som er relevante for spesialiseringen og gjenkjenne dette i analyser av ulike case.

Generell kompetanse

  • Studentene kan bruke, analysere, evaluere og presentere relevant litteratur i fagspesialiseringen.
  • Studentene kan gjennomføre en selvstendig analyse av relevant litteratur om et selv-valgt tema innenfor emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er beregnet til 300 arbeidstimer. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid og masterseminar. Studentene skal delta aktivt i studiet og i masterseminarene.

Arbeidskrav

  • Mappe. Hvert av de tre arbeidene i mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent.
    • Studentene skal underveis i emnet arbeide med å utvikle egne tekster. Tekstene inngår i en mappe som består av tre arbeider som ledd i en prosess. Arbeid 3 er utarbeidelse av et skriftlig underlag for utarbeidelse av en forskningsbasert kunnskapsoversikt for et selvvalgt tema og for en individuell presentasjon på masterseminar. 
  • Deltakelse med individuell presentasjon på masterseminar er obligatorisk. Presentasjonen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent før vurdering av skriftlig oppgave.

Vurdering/eksamen

En ukes individuell hjemmeeksamen som består av en oppgave på 3000 ord utenom litteraturliste. Gradert karakter (A-F).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

Litteraturstudier - grunnlag for masteroppgaven:

UTDRAG FRA 1 BOK:
Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Fagbokforlaget.
Side 55-74 og 85-166 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.

1 KAPITTEL FRA 1 BOK - som du finner i Canvas:
Larsson, H. (2016). Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. Liber.
* Side 74-108, Att studera idrott och hälsa
** Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 15.11.21. / Bibl. - AGG)

1 ARTIKKEL FRA 1 ELEKTRONSIK TIDSSKRIFT:
Randolph, J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 14, Article 13. https://doi.org/10.7275/b0az-8t74
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
________________________________________________________________________________________

KROPPSØVING:

8 ARIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN:
 Klikk på denne lenken.

Aartun, I., Walseth, K., Standal, Ø. F.  & Kirk, D. (2020). Pedagogies of embodiment in physical education–a literature review. Sport, Education and Society. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1821182
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Augustsson, G. & Boström, L. (2016). Teachers' leadership in the didactic room: A systematic literature review of international research. Acta Didactica, 10(3). https://doi.org/10.5617/adno.2883
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Barker D. M., Bergentoft, H. & Nyberg, G. (2017). What would physical educators know about movement education? A review of literature, 2006-1016. Quest, 69(4), 419-435. https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1268180
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Beni, S., Fletcher, T. & Ní Chróinín, D. (2017). Meaningful experiences in physical education and youth sport: A review of the literature. Quest, 69(3), 291-312. https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1224192
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jusslin, S. (2019). Conceptualizing dance literacy: A critical theoretical perspective on dance in school. På spissen, 5(1). https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/article/view/3663/3440
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Marttinen, R. H. J., McLoughlin, G., Fredrick, R. & Novak, D. (2017). Integration and physical education: A review of research. Quest, 69(1), 37-49. https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1150864
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Mong, H. H. & Standal, Ø. F. (2019). Didactics of health in physical education: A review of literature. Journal Physical Education and Sport Pedagogy, 24(5), 506-518. https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1631270 
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. F. & Moe, V. F. (2013). Reflective practice in physical education and physical education teacher education: A review of the literature since 1995. Quest, 65(2), 220-240. https://doi.org/10.1080/00336297.2013.773530
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
__________________________________________________________________________________________________________

FRILUFTSLIV:


2 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPNKlikk på denne lenken.

Brussoni, M., Gibbons, R., Gray, C., Ishikawa, T., Sandseter, E. B. H., Bienenstock, A. ... Tremblay, M. S. (2015). What is the relationship between risky outdoor play and health in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 6423-6454. https://doi.org/10.3390/ijerph120606423
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Warren, K., Roberts, N. S., Breunig, M. & Alvarez, M. A. G. (2014). Social justice in outdoor experiential education: A state of the knowledge review. Journal of Experiential Education, 37(1), 89–103.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTDOKUMENT:
Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, K., Choi, M. Y., Sandres, D. & Benefield, P. (2004). A review on outdoor learning. Field Studies Council/National Foundation for Educational Research. https://www.informalscience.org/sites/default/files/Review%20of%20research%20on%20outdoor%20learning.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
_________________________________________________________________________________________________________

UNGDOMSIDRETT, ALLMENNDANNING OG FRITID
:

1 KAPITTEL FRA 1 BOK - som du finner i Canvas:
Pfister, G. & Bandy, S. (2015). Gender and sport. I R. Giulianotti (Red.), Routledge international handbook of the sociology of sport (s. 220-230). London: Routledge.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 15.11.21./ Bibl. - AGG)

3 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Coakley, J. (2011). Youth sports: What counts as “Positive Development?” Journal of Sport and Social Issues, 35(3), 306–324. https://doi.org/10.1177/0193723511417311
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Disanti, J. S. & Erickson, K. (2019). Youth sport specialization: A multidisciplinary scoping systematic review. Journal of Sport Sciences, 37(18), 2094-2105. https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1621476
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Jones, G. J., Edwards, M. B., Bocarro, J. N., Bunds, K. S. & Smith, J. W. (2017).  An integrative review of sport-based youth development literature. Sport in Society, 20(1), 161-179. https://doi.org/10.1080/17430437.2015.1124569
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
_________________________________________________________________________________________________________

FYSISK AKTIVITET OG FUNKSJONSHEMMING
:

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL:
Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2016). Inclusion of children with disabilities in Physical Education: A systematic review of literature from 2009 to 2015. Adapted Physical activity Quarterly, 34(3), 311-337. https://doi.org/10.1123/apaq.2016-0017
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne den elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.
__________________________________________________________________________________________________________

Selvvalgt litteratur (ca. 220s)
Selvvalgt litteratur aktuelt for den enkeltes selvvalgte forskningstema