THP202 Treningsfysiologi  (10 sp) 

(Training physiology )

Fakta om emnet

Emnekode
THP202
Emnenavn
Treningsfysiologi
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Jostein Hallén
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer kroppens fysiske yteevne og hvilken betydning disse har for prestasjonen i idrett. Videre beskrives hvordan disse faktorene kan endres ved trening og hvordan de fysiologiske endringene kan påvirke yteevnen.

Læringsutbytte

Studentene har grunnleggende kunnskap om

 • hvilke fysiologiske faktorer som er bestemmende for prestasjonen i ulike type aktiviteter
 • hvilke faktorer som fører til treningstilpasninger i skjelettmuskulatur

Studentene har bred kunnskap om

 • hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning
 • hvordan kroppens fysiologiske systemer påvirkes av ulike former for kondisjon og utholdenhetstrening
 • hvordan endringene forårsaket av kondisjon og utholdenhetstrening påvirker yteevne
 • hvilke faktorer som bestemmer muskelstyrken
 • hvordan muskulatur, bindevev og knokler påvirkes ved styrketrening
 • hvordan muskelaktiveringen påvirkes ved styrketrening
 • hvordan endringene forårsaket av styrketrening påvirker yteevne

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, oppgavetimer, 2 laboratorieøvelser og rapporter.

Arbeidskrav

100% fremmøte på laboratorieøvelsene.
100% oppmøte i instruktørkurs i hjerte-lungeredning (HLR).

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Vurdering/eksamen

 • To grupperapporter (4-5 studenter per gruppe) vurderes til bestått/ikke bestått.
 • 3 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter (A-F).
  • Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Det gjøres oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

2 BØKER:
McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch, V. L. (2015). Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance (8. utg.). Lippincott Williams & Wilkins.
* Boka finner du til lån i biblitoteket her: ORIA

Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad, B. R. & Wisnes, A. (2010). Styrketrening: I teori og praksis. Gyldendal undervisning.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

UTDRAG FRA 1 BOK:
Wackerhage H. (2014). Molecular exercise physiology: An introduction. Routledge.
Side 79-111 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblitoteket her: ORIA
** Boka er også elektronisk/online: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

1 KAPITTELL FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Hallén, J. (2004). Det maksimale oksygenopptakets betydning i utholdenhetsidretter: Det teoretiske grunnlaget og de praktiske konsekvensene for treningsarbeid. I L. I. Tjelta & E. Enoksen (Red.), Utholdenhetstrening: Løping, sykling, langrenn (s. 7-19). Høyskoleforlaget.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 14.11.21 / Bibl. - AGG)

5 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Bassett, D. R. & Howley, E. T. (2000). Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(1), 70-84. https://doi.org/10.1097/00005768-200001000-00012
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Gastin, P. B. (2001). Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Medicine, 31(10), 725-774. https://doi.org/10.2165/00007256-200131100-00003
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hellsten, Y., & Nyberg, M. (2015). Cardiovascular adaptations to exercise training. Comprehensive Physiology, 6(1), 1-32. https://doi.org/10.1002/cphy.c140080
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Jones, A. M. & Carter, H. (2000). The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness. Sports Medicine, 29(6), 373-386. https://doi.org/10.2165/00007256-200029060-00001
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken

Joyner, M. J. & Coyle, E. F. (2008). Endurance exercise performance: The physiology of champions. Journal of Physiology, 586(1), 35-44. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.143834
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken