IDR114 Individuelle idretter 2 (5 sp) 

(Individual sports 2 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR114
Emnenavn
Individuelle idretter 2
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Per Haugen

Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om et utvalg individuelle idretter slik at studentene utvikler en helhetlig kompetanse med sikte på å lede lærings- og utviklingsprosesser hos andre. Emnet skal videre gi studentene grunnleggende forståelse for prinsippene som ligger til grunn for motorisk læring.

Læringsutbytte

Studenten skal:

  • Kunne forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til idrettenes egenart.
  • Kunne vurdere egne ferdigheter og bevegelser og vise evne til øving med sikte på egen ferdighetsutvikling
  • Kunne anvende et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres motoriske kompetanse og ferdigheter i aktivitetene.
  • Forstå og anvende aktivitetenes egenart til å belyse motorisk læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kull og i klasser, egenstudier og gruppearbeid. Hoveddelen av emnet vil bestå av praktisk arbeid med ulike idrettsaktiviteter, samt arbeid i plenum med teoretiske emner knyttet til aktivitetsrelatert motorisk læring.

Arbeidskrav

  • 80% oppmøte på hvert delemne.
  • 100% oppmøte i Ridderuka på Beitostølen inkl. undervisning i forkant.

Arbeidskravet må være godkjent før mappen vurderes.

Vurdering/eksamen

  • Mappe. Bestått/ikke bestått.
  • Grunnkurs i førstehjelp og hjerte-lungeredning (HLR). Bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

ALPINT:
1 INTERNT KOMPENDIUM:
Haugen, P. (Red). (2020). IDR114: Alpint: Våren 2022 (Internt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne deles ut.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Innholdet (litteraturlista) til det Interne kompendiet, alfabetisk i APA 7. utg.:
Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 30-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 28-33.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 05, 31-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 06, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 07, 32-35.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2015). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 08, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 01, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 03, 32-37.

Norges skiforbund alpint & Norges idrettshøgskole. (2016). Alpinthjørnet: Fra kunnskap til praksis. Skisport, 04, 32-37.

1 VIDEO:
Mono Media. (2015, 21. januar). Prepparering av alpinski: Klargjøring av nye ski [Video]. Dartfish. https://www.dartfish.tv/Player?CR=p96974c207333m2357197
* Du finner videoen her: Klikk på denne lenken.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

LANGRENN:
1 INTERNT DIGITALT KOMPENDIUM:
Losnegard. T. (2015). Ut på langrenn (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger  i Canvas.

1 VIDEO:
Swix School. (u.å.). Langrenn [Video]. Swixsport. http://www.swixschool.com/
* Videoene finner du her: Klikk på denne lenken.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

MOTORISK LÆRING:
1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Magelssen, C.  (Red.). (2021). IDR114: Motorisk læring: Våren 2022 (Digital kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Giske, R. (2015). Teknikk og teknikktrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 508-522). Gyldendal.

Utley, A. & Astill, S. (2008). Motor control, learning and development. Taylor & Francis Group.
* Side 41-57, Section D: Theories of control
* Side 105-120, Section H: Theories of motor learning.

1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT:
Poolton, J. & Zachry, T. (2007). So you want to learn implicitly? Coaching and learning through implicit motor learning techniques. International Journal of Sports Science & Coaching, 2(1), 67-78. https://doi.org/10.1260/174795407780367177
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

SKILEIK:
2 INTERNE DIGITALE KOMPENDIER:
Losnegard. T. (2015). Ut på langrenn (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger  i Canvas.

Losnegard, T. & Lund-Hansen, M. (2019). Skileik (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

SVØMMING OG LIVREDNING:
1 HEFTE:
 
Norsk Førstehjelpsråd. (2016). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Lærdal Medical. 
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Madsen, Ø. & Irgens, P. (2013). Slik lærer du å svømme. Bodoni forl.
Side 9-25:
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 23.12.21/AGG - Bibl.)

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas
:
Grydeland, M. (Red.). (2021). IDR114: Svømming og livredning: Våren 2022 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en finner du i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Kjendlie, P.-L. (2012). Svømming og livredning. I E. Enoksen, A. O. Brunes & S.-H. Sletten (Red.), Aktivitetslære (3. utg.) (s. 190-215). Gyldendal Undervisning.

Madsen, Ø. & De Faveri, T. (2006). Svømmetrening. Bodoni forlag.
* Side 27-28, Koodinative egenskaper
* Side 38-56, Biologisk utvikling

STØTTELITTERATUR til svømming og livredning:
1 DVD:
Nesheim, R. & Nettum, L. (2006). Livredning i skole og fritid [DVD]. Norges idrettshøgskole.
* DVD-en finner du til lån i biblioteket her: ORIA 

UTDRAG FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Madsen, Ø. & Blixt, T. (2008). Svømmeaktiviteter for viderekommende. Bodoni Forlag. 
Side 263-293 
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 23.12.21/AGG - Bibl.)

1
NETTSIDE: 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. (u.å.). Svømmedyktig.no. Hentet 1. november 2021 fra http://www.svommedyktig.no/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

RIDDERRUKA:
1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT
:
Goodwin, D. L. (2008). Self-regulated dependency: Ethical reflections on interdependence and help in adapted physical activity. Sport, Ethics and Philosophy, 2(2), 172-184. 
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! Husk å være pålogget VPN-klienten om du ikke er på skolen for å åpne artikkelen: Klikk på denne lenken.