THP305 Yrkespraksis (TP) (10 sp) 

(Internship )

Fakta om emnet

Emnekode
THP305
Emnenavn
Yrkespraksis (TP)
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Bjarne Rud
Forkrav
Bare for programstudenter retning TP
Praksis
5 uker fordelt på to perioder (3+2), hos samme arbeidsgiver. NIH tilbyr praksisplasser i Oslo-området, men studenten kan selv skaffe praksisplass med godkjenning av emneansvarlig.

Kort om emnet

I emnet skal studenten få erfaring med hvordan kunnskap om sammenhengen mellom fysisk trening, helse og prestasjon kan bidra innen idrettsrelatert arbeid på individ- og samfunnsnivå. Gjennom studiet har studentene tilegnet seg betydelig kunnskap om hvordan trene samt effekten av fysisk trening, men også hvordan trening og effekt trening og bevegelse kan måles og vurderes. Under praksisperioden skal studentene bli kjent med arbeidsplasser der denne kunnskapen blir brukt. Praksisperioden deles på 3+2 uker. Studentene skal i perioden også, sammen med arbeidsplassen, identifisere problemstillinger der teoretisk kunnskap kan bidra til ytterligere å utvikle praksisfeltet. Gjennom et prosjektarbeid i samarbeid med fagpersoner og arbeidsplassen, skal studentene i siste praksisperiode presentere forslag som potensielt kan videreutvikle kunnskapsbasert praksis på arbeidsplassen.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdighet og generell kompetanse:

Kunnskap om

 • hvordan praksisplassen er organisert og fungerer
 • hvilke målgrupper praksisplassen er rettet mot, og hvilken nytteverdi brukerne har
 • hvordan arbeidsplassen i praksis bruker forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
 • hvilke hindringer som eksisterer i praksis for utnyttelse av forskningsbasert kunnskap

Ferdighet i

 • å vurdere hvordan forskningsbasert kunnskap kan bidra i praksisfeltet
 • ta i bruk forskningsbasert kunnskap i praksis
 • reflektere rundt forholdet mellom teoretisk og praksisbasert kunnskap på arbeidsplassen

Generell kompetanse

 • kan formidle fagstoff til ulike målgrupper, både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide med andre profesjoner innen fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av praksisfeltet
 • har evne til etisk refleksjon og utviser respekt for enkeltindividet
 • har evne til kritisk refleksjon rundt egen og andres praksis
 • viser en vitenskapelig tilnærming til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil være forelesninger, gruppearbeid, dagsseminarer og presentasjoner. Obligatorisk yrkespraksis består av til sammen 5 uker fordelt på to perioder av 3 og 2 uker, med 2-3 uker mellom periodene. Begge periodene er hos samme arbeidsgiver. Mellom praksisperiodene skal studentene arbeide i grupper med en problemstilling fra praksisplassen. Arbeidet skal presenteres på arbeidsplassen i andre praksisperiode. Etter andre praksisperiode gjennomføres 2 dagsseminarer der studenten presenterer og utveksler erfaringer fra praksisoppholdet.

Det vil bli tilbudt praksisplasser i Oslo-området, men studenten kan selv skaffe praksisplass under forutsetning av at praksissted og praksisveileder godkjennes av emneansvarlig før praksisoppholdet. Studentene må selv finne egnet bosted for denne praksisperioden og det vil ikke bli betalt reise og oppholdskostnader om praksisplassen er utenfor Oslo-området. Etter endt praksis samles studentene til seminarsamlinger.

Arbeidskrav

 • 100 % fremmøte i all praksis.
 • 100 % fremmøte og aktiv deltakelse i dagsseminarer (2 x 6 timer).
 • Minimum 15 timer gruppearbeid (mellom praksisperiodene).

Vurdering/eksamen

Individuell mappevurdering vurderes til bestått/ikke bestått og består av:

 • Rapport fra praksisveileder
 • Presentasjon på arbeidsplass
 • Presentasjon på etter-seminar

Kjernelitteratur

NB! Pensumlister for våren 2021 blir oppdatert etter 15. oktober.