STA400 Statistikk (5 sp) 

(Statistics )

Fakta om emnet

Emnekode
STA400
Emnenavn
Statistikk
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Jostein Steene-Johannessen
Bygger på
MET200 eller tilsvarende

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kunnskap, forståelse og innsikt i bruk av statistiske metoder innenfor idrettsforskning. Kurset fokuserer på kvantitative analyser og hvordan disse skal tolkes og formidles.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne

  • anvende forskjellige statistiske analyser for å undersøke forholdet mellom variabler basert på forskjellige design
  • vurdere hvordan analysen gjenspeiler datagrunnlaget
  • anvende statistisk programvare uavhengig for å analysere data
  • analysere presentere og tolke statistiske analyser som undersøker forholdet mellom to eller flere variabler basert på forskjellige design
  • drøfte aktuelle vitenskapelige og metodologiske spørsmål
  • kritisk vurdere statistiske analyser og tolkning av data av seg selv og andre

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene vil variere mellom forelesinger, digitale workshop og veileding.

Vurdering/eksamen

  • Gruppebesvarelse (SPSS) i tilknytning til et utlevert case. Bestått/ikke bestått.
  • To timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter (A-F).
    • Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
O'Donoghue, P. (2012). Statistics for sport and exercise studies: An introduction. Routledge.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk her: Klikk på denne lenken.
NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken

NB! Forelesningsnotater og oppgaver som deles ut i undervisningen er også pensum.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Weir, J. P. & Vincent, W. J. (2020). Statistics in kinesiology: Includes a web resource (5. utg.). Human Kinetics.
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA