SPM100 Organisasjon og kultur (10 sp) 

(Organization and culture )

Fakta om emnet

Emnekode
SPM100
Emnenavn
Organisasjon og kultur
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Dag Vidar Hanstad
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Emnet handler om å forstå idrettens organisering på nasjonalt og internasjonalt nivå og hvilke utfordringer idrettens ulike aktører må håndtere. Tema skal analyseres med utgangspunkt i faglige og teoretiske perspektiver innen idrettshistorie, idrettsfilosofi, idrettssosiologi og sport management.

Læringsmål

Studentene skal:

Kunnskap

  • kunne gjøre rede for oppbyggingen av idretten lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med spesiell vekt på idrettslag
  • kunne gjøre rede for idrettens kriser og utfordringer i et historisk perspektiv

Ferdighet

  • kunne uttrykke seg om idrettens organisering og utfordringer både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

  • lære å anvende littratur for å belyse etiske forhold knyttet til ledelse og organisering
  • lære å anvende littratur for å belyse barne- og ungdomsidretten som idrettspolitisk felt

Læringsformer og aktiviteter

Forberedelse og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/kollokvium med lærere til stede, selvstendig arbeid/oppgave.

Arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer av korte refleksjoner individuelt og gruppevis i Canvas. Innleveringen emå være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Vurdering/eksamen

  • Mappevurdering med oppgaveskriving. En innlevering i løpet av emnet – før endelig innlevering. Mappen vil bli vurdert med gradert karakter. 40 prosent av karakter.
  • Avsluttende muntlig eksamen. Gradert karakter. 60 prosent av karakter.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Hanstad, D. V. (2019). Organisasjon og lederskap i idretten. Fagbokforlaget.
Side 251-284 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Kjenner, G. M. (2018). Idrettslaget: Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og ansatte. Universitetsforlaget.
Kap. 1, 3-11, 14-15, 23-25 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Lesjø, J. H. (2008). Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunnet. Abstrakt forlag.
Side 29-52 og side 73-93 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Hanstad, D. V. (2020). SPM100: Organisasjon og kultur: Høsten 2020 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en finner du i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) i det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Bang, H. (2020). Én stor organisasjonskultur eller mange ulike subkulturer? I H. Bang, Organisasjonskultur (5. utg.) (s. 27-47). Universitetsforlaget.

Bang, H. (2020). Innledning. I H. Bang, Organisasjonskultur (5. utg.) (s. 13-25). Universitetsforlaget.

Bang, H. (2020). Hva består organisasjonskulturen av? I H. Bang, Organisasjonskultur (5. utg.) (s. 48-81). Universitetsforlaget.

Breivik, G. (2011). Norges idrettsforbund som ideologisk maktfaktor og aktivitetsskaper. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset, Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 11-27). Akilles.

Goksøyr, M. (2011). Heltebilder i utvikling: Fra idrettsmann til utøver – idealtyper og historiske variasjoner. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset, Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 181-195). Akilles.

Hanstad, D. V. (2011). Idrettens rolle i samfunnet. I D. V. Hanstad, G. Breivik,M. K. Sisjord, & H. B. Skaset, Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 7-10). Akilles.

Holthe, G., & Skille, E. Å. (2017). Organisasjonskultur i Lillehammer2016. I D. V. Hanstad & J. H. Lesjø, Ungdoms-OL på Lillehammer: Barneskirenn eller olympisk innovasjon? (s. 41-61). Akilles.

Lesjø, J. H. (2017). Styrt fra Lausanne? I D. V. Hanstad & J. H. Lesjø, Ungdoms-OL på Lillehammer: Barneskirenn eller olympisk innovasjon? (s. 19-38). Akilles.

Seippel, Ø., Sisjord, M. K., & Strandbu, Å. (2016). Innledning. I Ø. Seippel, M. K. Sisjord & Å. Strandbu, Ungdom og idrett. (s. 13-30). Cappelen Damm Akademisk.


1 ELEKTRONSIK ARTIKKEL
:
Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, Ø., & Dalen, H. B. (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift 1(2), 132-151. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.