Velkommen til NIHs studiehåndbok 2023-2024

Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler.
Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. 

Overview courses taught in English

Eksamen

Ordinær eksamen i et emne holdes en gang pr. studieår. Du har tre eksamensforsøk pr. emne. Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i WiseFLOW. Du må ha bærbar PC for gjennomføring av eksamen.

Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen