Studiehåndbok 2020-2021
   
   
  

Velkommen til NIHs studiehåndbok 2020-2021. Håndboken gir deg en oversikt over våre studier, lover og regler.
Bruk menyvalgene over for å finne fram til det studiet eller emnet du ønsker. Du finner linker til tidligere års studiehåndbøker til høyre.

Høstsemester i koronatid
Høstsemester i koronatid

Undervisningen høsten 2020 planlegges gjennomført med en blanding av fysisk tilstedeværelse og digitale opplegg. Dette med bakgrunn i smittevernregler. Med erfaringer fra våren 2020 vet vi at det raskt kan skje endringer i undervisningssituasjonen. Ettersom planleggingen av semesteret skjer i god tid før studiestart (med den tids smittevernregler) må det tas høyde for endringer i planer på kort varsel. Informasjon om dette kommer i Canvas så fort noe endres

Studieprogresjon og studierett
Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Vær oppmerksom på forkrav!
Vær oppmerksom på forkrav!

Flere emner har krav om at andre emner må være bestått før man kan melde seg opp til undervisning og eksamen.

Det kan være lurt å tidlig skaffe seg en oversikt over forkrav på emner du ønsker å ta. Eventuelle forkrav finner du i faktaboksen øverst på hver emneplan.

Verden venter, dra på utveksling!
Verden venter, dra på utveksling!

Ikke aktuelt høsten 2020.

Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og en unik erfaring som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler i Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og mange andre land.

Tidligere studiehåndbøker:
Kontakt oss
Lover og regler
Diploma Supplement
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no