Studiehåndbok 2018-2019
   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap 2. og 3.år retning trening, coaching og idrettspsykologi 
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap 2. og 3.år retning trening, coaching og idrettspsykologi
Programleder
Einar Sigmundstad
Innledning

Trenerstudiet skal gi studentene grunnlag for å utvikle en forskningsbasert, selvstendig og helhetlig trener- og veiledervirksomhet for barn, unge og voksne deltakere i ulike idrettslige kontekster. Studiet integrerer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og bygges rundt tre sentrale fagområder: aktivitets-/treningslære, coaching/ledelse og idrettspsykologi.

Læringsmål

Kunnskap
Studenten:

 • har inngående kunnskap om idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte begreper og problemstillinger
 • har inngående kunnskap om idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • har inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett.

Ferdigheter
Studenten:

 • kan arbeide kritisk og selvstendig med idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemstillinger som grunnlag for egen helhetlige praksis
 • kan analysere idrettslige bevegelser som grunnlag for trening og læring
 • kan planlegge, tilrettelegge, lede og vurdere trening for utøvere på ulike alderstrinn og ferdighetsnivå
 • kan fremskaffe og anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis

Generell kompetanse
Studenten:

 • er etisk bevisst og tydelig verdiforankret i sin trener-/veiledervirksomhet
 • har evne til refleksjon over egen praksis
 • kan på selvstendig grunnlag lede, veilede og tilrettelegge med sikte på å fremme idrettslig læring og personlig utvikling hos individer og grupper
 • kan på en tydelig måte formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig
Organisering og arbeidsformer

Studiet gjennomføres i form av forelesninger og seminar i tillegg til problembaserte prosjekt som er koblet til idretten og et eller flere av de andre emnene.

Kunnskapsintegreringen i de enkelte emner legges til rette ved problembasert undervisning, forelesning, gruppearbeid, egne evalueringer, og seminar i tillegg til prosjekt som er knyttet til idrettslig praksis. Det må påregnes praksis på ettermiddager/kvelder og i helger.

Politiattest
Politiattest skal leveres ved studiestart (Politiregisterforskriften kap 7 §39). Ny politiattest kan kreves i løpet av utdanningen.

Obligatoriske emner 2. år
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
TCI230Coaching 110 spHøstErik Hofseth
TCI240Fordypningsidrett/treningslære 110 spHøstMathias Haugåsen
TCI241Fordypningsidrett/treningslære 210 spVårEinar Sigmundstad
TCI250Sport Psycology 1 - Motivational and learning in sport and physical activity10 ECTSFallErik Hofseth
TCI255Idrettspsykologi 2 - prestasjonspsykologi i idrett10 spVårGeir Jordet
STA200Statistikk 15 spVårJostein Steene-Johannessen
VTM200Vitenskapsteori og metode5 spVårJostein Steene-Johannessen
HLRInstruktørkurs - førstehjelpBjørn Harald Olstad
Obligatoriske emner 3. år
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
TCI331Coaching 210 spVårMathias Haugåsen
TCI342Fordypningsidrett/treningslære 310 spVårMathias Haugåsen
TCI390Fordypningsoppgave10 spVårErik Hofseth
Anbefalt valgbare emner 3. år
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
TCI317Ballspillanalyse10 spHøstMathias Haugåsen
TCI355Anvendt idrettspsykologi10 spHøstAnne Marte Pensgaard
IBI217Nutrition and Physical Activity10 ECTSFallTruls Raastad
FAH385Idrettsmedisin10 spHøstRoald Bahr
Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no